Wrocławski Program Wydawniczy

Wrocławski Program Wydawniczy powstał jako część programu literackiego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jego organizatorem jest Biuro Festiwalowe Impart 2016 we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Wrocławia. Program ma na celu wspieranie wydawców w publikowaniu wartościowych książek i czasopism podejmujących tematy z zakresu literatury pięknej, poezji oraz nauk humanistycznych – również w wersji popularnej. Najważniejszym i decydującym wymogiem jest powiązanie projektu z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem poprzez tematykę i twórców.

Program zakłada trójetapową ocenę tytułów. Wnioski, które spełniają wymogi formalne, zostają przekazane recenzentom. Każdy z nich oceniany jest pod względem merytorycznym przez eksperta z odpowiedniej dziedziny, oraz przez recenzenta mającego wiedzę i doświadczenie pozwalające na ocenę założeń wydawniczych i budżetowych.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje na podstawie recenzji i ocen ekspertów Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą Jacek Sutryk – Przewodniczący Komisji, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Jarosław Broda – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, Jerzy Pietraszek – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Olga Nowakowska – Zastępca Dyrektora Generalnego Biura Festiwalowego Impart 2016 oraz Magda Brumirska-Zielińska – Koordynator Wrocławskiego Programu Wydawniczego.

Kolejne edycje Programu odbywają się na początku każdego roku. W przypadku niewykorzystania wszystkich funduszy ogłaszany jest nabór dodatkowy. Pierwszy nabór do Programu zakończył się w marcu, a drugi, dodatkowy, we wrześniu 2016 roku. W ich wyniku jak dotąd ukazały się następujące tytuły:

Czasopisma

 1. „Rita Baum”, wyd. Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Rita Baum - 3 numery,
 2. „Nietakt!t”, wyd. Fundacja Teatr Nie-Taki - 2 numery,
 3. „Spotkania z zabytkami”, wyd. Fundacja Hereditas – 1 numer,
 4. „Magazyn Materiałów Literackich Cegła”, wyd. Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza – 3 numery,
 5. „Rocznik Wrocławski”, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Ossolineum – 1 numer,
 6. "Pomosty. Dolnośląski rocznik literacki”, wyd. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – 1 numer,
 7. „ROBB+MAGGazin”, wyd. Robert Błaszak - 2 numery,
 8. „Dolny Śląsk”, wyd. Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne - 1 numer.

Książki

 1. „Rock we Wrocławiu”, Bogusław Klimsa, wyd. C2,
 2. „Sztuka we Wrocławiu w latach 1945-1970”, Sylwia Świsłocka-Karwot, wyd. Via Nova,
 3. „O historii Wrocławia i Śląska inaczej” tom 2, red. Marek Derwich, wyd. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii,
 4. „Przecinek”, Jerzy Pluta, wyd. Ośrodek Kultury i Sztuki,
 5. „Wrocław 1916. Kronika miasta twierdzy”, Magdalena Palica, wyd. ATUT,
 6. „Przewodnik po żydowskim Wrocławiu”, Jerzy Kichler, Tamara Włodarczyk, wyd. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce,
 7. „Wracam z tym czasem rozgniecionym w zębach”, Stanisław Pasternak, wyd. ATUT,
 8. „Ziemie odzyskane w drukach ulotnych”, Marta Śleziak, wyd. ATUT,
 9. „Jestem, ocalałem”, Gabriel Leonard Kamiński, wyd. ATUT,
 10. „Putzlaga i inne wiersze”, Grzegorz Hetman, wyd. Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza ,
 11. „Państwo przodem”, Rafał Różewicz, wyd. Fundacja Duży Format,
 12. „Zaśpiewy rynkowe”, Dariusz Sas, wyd. Stowarzyszenie Rita Baum,
 13. „Było... Wrocławsko - wielkopolska historia domowa”, Barbara Zakrzewska, wyd. A Linea,
 14. „Moi papierowi kochankowie. Eseje”, Ewa Sonnenberg, wyd. Stowarzyszenie Rita Baum,
 15. „Zdjęcie inaczej zabić”, Aleksander Wnnglasz, wyd. Fundacja im. T. Karpowicza,
 16. „Szepty i szyki”, Kamil Zając, wyd. Fundacja im. T. Karpowicza.

W roku 2017 w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego decyzję o dofinansowaniu otrzymały:

Czasopisma

 1. „Rita Baum”, wyd. Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum” – 4 numery,
 2. „Format”, wyd. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – 1 numer,
 3. „Nietak!t”, wyd. Fundacja Teatr Nie-Taki – 3 numery,
 4. „Magazyn Materiałów Literackich Cegła”, wyd. Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza,
 5. „ROBB+MAGGazin”, wyd. Robert Błaszak – 2 numery.

Książki

 1. „Malarstwo barokowe na Śląsku”, red. Andrzej Kozieł, wyd. Via Nova,
 2. „Z rozstrzelanego miasta”, Ryszard Filipowicz, wyd. "Via Nova" Elżbieta Klimek,
 3. „O historii Wrocławia i Dolnego Śląska inaczej” tom 3, red. Marek Derwich, wyd. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii,
 4. „Twierdza Wrocław 1890-1918. Monografia”, Łukasz Pardela, Stanisław Kolouszek, wyd."Via Nova”,
 5. „Natchnieni albo Kroniki czasów romantycznych”, Piotr Stanisław Załuski, wyd. ATUT,
 6. „Nocny wywiad z krasnalem”, Wojciech Majczyk, wyd. ATUT,
 7. „Karl Grosser (1850–1918) – śląski architekt epoki późnego historyzmu”, Marta Ostrowska-Bies, wyd. ATUT,
 8. „Wiersze i pieśni”, Joseph von Eichendorff, wyd. ASPRA-JR,
 9. „Wojna i nerwy”, Alois Alzheimer, wyd. Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”,
 10. „Guwernantka”, Vladimír Macura, wyd. AMALTEA.

Dotychczas w naborach do Programu wydawcy złożyli blisko 100 projektów, które były oceniane przez 35 ekspertów. W najnowszej edycji dofinansowanie otrzymało 15 projektów książek i czasopism, których wydanie planowane jest na 2017 rok.

Dalsze informacje o Wrocławskim Programie Wydawniczym, w tym zasady naboru oraz lista dotychczasowym publikacji, są dostępne na www.wroclaw2016.pl/wpw.

Aktualności