Rzecz o tym, jak dawniej podróżowała młodzież

Muzeum Pana Tadeusza  zaprasza na organizowane we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego spotkanie o dotyczące tego, jak dawniej podróżowała młodzież.

  • wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, wejściówki do odebrania w kasach muzeum, możliwa rezerwacja mailowa: zapisy@ossolineum.pl

Jakich przestróg udzielił Zbigniew Ossoliński swojemu synowi Jerzemu, gdy ten udawał się do Lowanium? Jak przedstawiono edukacyjne walory podróżowania we wskazówkach dla Janusza Radziwiłła? Jakie zalecenia dawał swoim jadącym do Krakowa i Paryża synom Jakub Sobieski, ojciec króla polskiego Jana III?

Spotkanie wokół źródeł zebranych w tomach: „Ojcowskie synom przestrogi – instrukcje rodzicielskie XVI–XVII w.* oraz Przestrogi i nauki dla synów – instrukcje rodzicielskie XVIII w.* połączone z popularyzatorskim wykładem Doroty Żołądź-Strzelczyk i Małgorzaty E. Kowalczyk pt. Wskazówki dotyczące życia codziennego w nowożytnych instrukcjach podróżnych z terenów Rzeczypospolitej oraz z możliwością spojrzenia na Polskę szlachecką na wystawie w Muzeum Pana Tadeusza.

*Ojcowskie synom przestrogi – instrukcje rodzicielskie XVI–XVII w., oprac. D. Żołądź-Strzelczyk, M.E. Kowalczyk, Wrocław 2017.
*Przestrogi i nauki dla synów – instrukcje rodzicielskie XVIII w., oprac. D. Żołądź-Strzelczyk, M.E. Kowalczyk, Wrocław 2017.

gość:
prof. zw. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk – prof. historii, pracuje w Zakładzie Historii Wychowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: dzieje wychowania epoki staropolskiej, dzieje dzieciństwa, dzieje szkolnictwa epoki staropolskiej, podróże edukacyjne XVI-XVIII wieku, staropolskie instrukcje wychowawcze, dzieje zabaw i zabawek dziecięcych.

dr Małgorzata Ewa Kowalczyk – adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze koncentruje na historii kultury czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem memuarystyki podróżniczej, losów kobiet, a także dziejów rodziny i edukacji dziecka w dawnej Polsce.

prowadząca:
dr Monika Bronowicka – historyk i edukatorka muzealna w Muzeum Pana Tadeusza, przewodniczka miejska i blogerka. W Muzeum pana Tadeusza zajmuje się edukacją na wystawie „Misja: Polska”.

 

Data

Mar 07 2019

Czas

16:00 - 18:00

Więcej informacji

Czytaj więcej

Lokalizacja

Muzeum Pana Tadeusza
Rynek 6, 50-106 Wrocław
QR Code