Aktualności

6. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius (dzień 1)

18.05.2021

W ramach inauguracji 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius (MFPS)  odbyła się rozmowa przybliżająca postać zmarłego w marcu tego roku prof. Jacka Łukasiewicza, poety, krytyka literackiego i pierwszego przewodniczącego jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Udział w niej wzięli: Pawel Mackiewicz, Joanna Orska i Andrzej Zawada, czyli trójka krytyków literackich, którzy mieli okazję pracować z prof. Łukasiewiczem na Uniwersytecie Wrocławskim.  Rozmowę poprowadził Oskar Meller. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim ostatniej książki poety Uroda świata się nie kończy (Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu), stworzonej we współpracy z Pawłem Mackiewiczem, która swoją premierę miała właśnie na Festiwalu. W rozmowie, którą obejrzeć można poniżej, wskazane zostały m.in. klucze interpretacyjne do odczytywania poezji Łukasiewicza, ponieważ jak to określił Andrzej Zawada „czytelnik musi być takim właśnie klucznikiem”.

Drugie poniedziałkowe spotkanie inaugurowało pasmo Różewiczowskie na MFPS i dotyczyło twórczości teatralnej Tadeusza Różewicza. Wzięli w nim udział teatrolodzy specjalizujący się w twórczości autora „Kartoteki”: Beata Guczalska, Tomasz Kubikowski i Grzegorz Niziołek. Goście w rozmowie między innymi podjęli próbę stworzenia kalendarium twórczości dramaturgicznej Różewicza, omówili stawiane mu zarzuty, zwłaszcza te z początkowego okresu jego twórczości, wreszcie omówili percepcję jego dramatów.

Projekt Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius 2020-22 dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.