Aktualności

6. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius (dzień 4)

20.05.2021

Festiwalowy czwartek rozpoczął się od wspominania Tadeusza Różewicza przez bliskich i przyjaciół: Barbary Lisiewicz – organizatorki spotkań honorowego obywatela Wrocławia, Tadeusza Różewicza; Barbary Misztal – kuzynki Różewicza, Julii Różewicz – wnuczki  poety, Jana Stolarczyka – sekretarza i przyjaciela artysty oraz Lambrosa Ziotasa – autora i reżysera filmu „Zabawy przyjemne i pożyteczne”, dokumentującego współną pracę Tadeusza Różewicza i Eugeniusza Geta. Spotkanie nosiło nazwę „Eciepecie o poecie”, a prowadził je Mariusz Urbanek. Nie zabrakło zabawnych historii na temat poety, jego osobowości, a także relacji uczestników z autorem „Niepokoju”.

O 19.00 odbyło się spotkanie z poezją litewską. Z pisarzem, publicystą i tłumaczem – Tomasem Venclovą – uznawanym za najwybitniejszego współczesnego poetę języka litewskiego rozmawiał Andrzej Zawada. Gość opowiadał swoje wspomnienia na temat Czesława Miłosza i tłumaczenia jego wierszy. Uczestnicy rozmawiali także o rewolucjach filologicznych i jak w kontekście Litwy filologia stworzyła współczesną tożsamość narodową i kulturową.

Dzień zakończył Turniej jednego wiersza im. Rafała Wojaczka. Do konkursu zgłosiło się dwadzieścioro pięcioro uczestników, którzy czytali swoje wiersze w sekwencji pięć razy po pięc osób, otrzymując kolejno punkty od jury. Jury w składzie: Darek Foks, Gabriel L. Kamiński, Barbara Klicka, Małgorzata Lebda, Filip Zawada wytypowało jedną zwyciężczynię – Annę Wąsowicz. Prowadzący spotkanie – Karol Pęcherz – wyłowił jedno zapadające w pamięć zdanie z jej wiersza: „konsekwencją wszystkiego jest światło”.

Projekt Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius 2020-22 dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.