Aktualności

Czytaj. Poznawaj. Pomagaj. Warstwy solidarne z Ukrainą

28.02.2022

W poniedziałek 28 lutego działające w strukturach Wrocławskiego Domu Literatury Wydawnictwo Warstwy uruchomiło akcję, w ramach której dochód ze sprzedaży książek ukraińskich autorek i autorów publikujących w Warstwach w całości zostanie przeznaczony na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.

Pierwsza książka tłumaczona z ukraińskiego ukazała się w Warstwach z początkiem 2018 roku i była to „Saga Lwowska” Petro Jacenki. Od tego czasu w oficynie wydano siedem kolejnych pozycji, a w portfolio wydawnictwa znajdziemy najważniejsze nazwiska dla ukraińskiej literatury: Jurija Andruchowycza, Wiktorię Amelinę, Andrija Bondara, Tanię Malarczuk, Jurija Wynnyczuka oraz Serhija Żadana i wspomnianego już Jacenkę.

Od samego początku za ideą wydawania ukraińskich książek stoi chęć lepszego zrozumienia i poznania naszych wschodnich sąsiadów. Ukraina to z jednej strony kraj nam bardzo bliski (kulturowo i geograficznie), z drugiej – przez skomplikowaną historię i trudne relacje łączące nasze kraje – wiedza na jego temat wciąż nadmiernie bazuje na stereotypach i skrawkach informacji, co powoduje, że nadal wiemy o naszych sąsiadach zbyt mało. Czytając ukraińskie książki, nie tylko obcujemy ze znakomitą literaturą, ale uzmysławiamy sobie, jak jest ona ważna dla kultury europejskiej. Mamy okazję lepiej poznać i zrozumieć ukraińską historię i ukraińską duszę, mamy też szansę odkryć dzieje państwowości ukraińskiej („Zapomnienie” Tani Malarczuk), co w ostatnim czasie zdaje się być niezwykle istotne, czy poznać różnorodne spojrzenia na początki wojny w Donbasie („Magnetyzm” Petro Jacenki).

Środki zgromadzone w ramach akcji zostaną przekazane organizacjom pozarządowym, które niosą pomoc osobom w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przyjeżdżającym do Polski. Akcja obejmuje egzemplarze dostępne na stronie Wydawnictwa Warstwy (www.wydawnictwowarstwy.pl) oraz te, które kupić można w księgarniach internetowych i stacjonarnych.

Oto książki objęte akcją:

📚 1. Wiktoria Amelina, „Dom dla Doma”, tłum. Katarzyna Kotyńska
https://tiny.pl/9f39j
📚 2. Jurij Andruchowycz, „Kochankowie Justycji”, tłum. Katarzyna Kotyńska, Ola Hnatiuk
https://tiny.pl/9pj2d
📚 3. Andrij Bondar, „Cerebro”, tłum. M. Piotrowski W. Butewicz
https://tiny.pl/9l6rw
📚 4. Petro Jacenko, „Magnetyzm”, tłum. Marcin Gaczkowski
https://tiny.pl/991ln
📚 5. Petro Jacenko, „Saga lwowska”, tłum. Iwona Boruszkowska
https://tiny.pl/9l69m
📚 6. Tania Malarczuk, „Zapomnienie”, tłum. Marcin Gaczkowski
https://tiny.pl/9pqmz
📚 7. Jurij Wynnyczuk, „Lutecja”, tłum. Bohdan Zadura
https://tiny.pl/9chkn
📚 8. Serhij Żadan, „Antena”, tłum. Bohdan Zadura
https://tiny.pl/91356