Aktualności

DZIŚ W KSIĄŻCE: Janion. Dlaczego to kobiety są rewolucją?

23.02.2021

Dziś w książce to nowy projekt realizowany we współpracy „Pisma” oraz Wrocławskiego Domu Literatury i Wrocławia Miasta Literatury UNESCO. Jest to podcast o lekturach, które najtrafniej tłumaczą współczesny świat. Nie będzie to jednak klasyczny podcast literacki; nie będą to też rozmowy z autorkami i autorami o ich świeżo wydanych książkach. Ale książki odegrają w tym podcaście niemałą rolę, ponieważ staną się punktem wyjścia do przyjrzenia się najważniejszym zjawiskom i procesom, kształtującym teraźniejszość, posłużą za pretekst do szukania odpowiedzi na pytania, jakie stawia przed nami współczesny świat. Będą to zarówno książki nowe, jak i starsze, którym udało się uchwycić już lata temu coś, z czym obecnie się zmagamy.

W pierwszym odcinku podcastu Dziś w książce Zuzanna Kowalczyk zagląda do książki prof. Marii Janion* Kobiety i duch inności, by opowiedzieć o tym, dlaczego temat praw kobiet i włączania różnych perspektyw do naszej kultury jest tak istotny właśnie teraz i w jaki sposób tłumaczy obecne napięcia w naszej rzeczywistości społecznej. Razem z dr Agatą Araszkiewicz** przez pryzmat myśli prof. Janion przygląda się protestom przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego w Polsce i szuka odpowiedzi na pytanie, czy „gorączka romantyczna”, która wytwarza i umacnia polski patriarchat, jest uleczalną chorobą, oraz czy „duch inności” ma szansę wygnać ducha „patriotycznego kiczu”.

Zapraszamy do słuchania w imieniu autorki podcastu Zuzanny Kowalczyk.

*prof. Maria Janion – jedna z najważniejszych historyczek literatury polskiego i europejskiego romantyzmu, historyczka idei, krytyczka literacka, wykładowczyni akademicka, dla wielu matronka polskiego feminizmu. Jedna z pierwszych badaczek, które zwróciły uwagę polskiej humanistyki na tematy związane z queerem. Proponowała inne odczyty klasycznych dzieł romantyzmu i przekonywała, że to w romantyzmie należy szukać klucza do zrozumienia naszej rzeczywistości społecznej. Do jej najważniejszych książek można zaliczyć Niesamowitą słowiańszczyznę, Gorączkę romantyczną, Romantyzm i historię, Płacz generała czy serię Transgresje.

**dr Agata Araszkiewicz – doktorka  nauk humanistycznych, historyczka literatury, krytyczka sztuki. Autorka m.in. monografii Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki, zbioru esejów Nawiedzani przez dym i książki Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca i członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet. Feministka i naukowczyni, która swoją pracę doktorską rozpoczynała pisać u prof. Marii Janion w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (a obroniła po francusku u prof. Anne Berger na pierwszym z założonych w Europie przez prof. Hélène Cixous Centrum Studiów Kobiecych i Genderowych).