Aktualności

„Literatura i wielkie problemy współczesności”. Konferencja naukowa wokół twórczości Olgi Tokarczuk

01.06.2022

Międzynarodowa konferencja naukowa „Literatura i wielkie problemy współczesności”, organizowana w dniach 1-2 czerwca 2022 roku na Uniwersytecie Wrocławskim, jest wspólnym przedsięwzięciem Akademickiego Centrum Badawczego Ex-centrum Olgi Tokarczuk (UWr), Fundacji Olgi Tokarczuk oraz Wrocławskiego Domu Literatury.

Korzystając z okazji jubileuszu 60. urodzin Olgi Tokarczuk, podczas konferencji chcielibyśmy przyjrzeć się problemom współczesnego świata z perspektywy twórczości pisarki i odwrotnie – podjąć dyskusję o prozie oraz społecznej roli noblistki w świetle takich zagadnień jak misja i sprawczość literatury, międzykulturowe związki tekstów, tożsamość regionu oraz turystyka i edukacja literacka, ekokrytyka i refleksja nad kondycją zwierząt, cielesność i materialność (nie)ludzkiego doświadczenia, poetyka i polityka afektu, pamięć zbiorowa oraz wspólnoty wyobrażone. W konferencji wezmą udział badaczki i badacze twórczości Olgi Tokarczuk z kilkunastu ośrodków naukowych w kraju i na świecie.