Projekty Partnerskie

Jak zdobyć Nagrodę Nobla. Materiały dydaktyczne

10 grudnia 2020 przypada rocznica wręczenia Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Oldze Tokarczuk.

W przededniu tego wydarzenia Fundacja Olgi Tokarczuk we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Miastem Wrocławiem przygotowała program edukacyjny dla szkół, zatytułowany „Jak zdobyć nagrodę Nobla?”, który prócz podkreślenia odświętnego charakteru rocznicy, ma pomóc zrozumieć fenomen pisarstwa Noblistki; ma także na celu promocję literatury i czytania.

Na program składa się wiele elementów, w tym konkursy – odrębne dla liceów i szkół podstawowych – a także lekcje poświęcone Nagrodzie Nobla i samej Noblistce.

Przyświecają nam słowa Olgi Tokarczuk z mowy noblowskiej: „To, jak myślimy o świecie i – co chyba ważniejsze – jak o nim opowiadamy, ma olbrzymie znaczenie. Coś, co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć i umiera”

W ramach programu przygotowane zostały również materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli, które mają nie tylko pomóc uczniom przygotować się do udziału w konkursie, ale także zachęcić ich do pogłębienia wiedzy o twórczości Olgi Tokarczuk i literackiej Nagrodzie Nobla oraz podnieść ich kompetencje w zakresie twórczego pisania. Repozytorium to będzie stale poszerzane i stanie się – mamy nadzieję – źródłem inspiracji dla nauczycieli na różnych poziomach nauczania.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Zapraszamy do pobrania scenariuszy lekcji języka polskiego przygotowanych z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych.

Pierwszy z nich, przygotowany przez Ewę Madalińską, nauczycielkę języka polskiego z Liceum Ogólnokształcącego nr 5 we Wrocławiu, przybliża fenomen popularności twórczości Olgi Tokarczuk. Dwa kolejne poświęcone są pojęciu czasu w literaturze, a także roli i znaczeniu mitu – na przykładzie między innymi Anny In w grobowcach świata. Przygotowane zostały przez Katarzynę Radecka-Mikulicz, z LXI Liceum Ogólnokształcącego im. Janiny Zawadowskiej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 „SOS” w Warszawie oraz LXXXV Liceum Ogólnokształcącego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 „KĄT” w Warszawie, a także Kazimierę Szczukę, pracującą w LXI Liceum Ogólnokształcącym im. Janiny Zawadowskiej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 „SOS” w Warszawie. Ostatni scenariusz ma przygotować uczniów do stworzenia własnej mowy noblowskiej na podstawie analizy przemówienia wygłoszonego przez Olgę Tokarczuk 7 grudnia 2020 roku. Opracowali go: Dorota Masłej, Tomasz Mika, Bożena Sicińska i Cezary Siciński.

Scenariuszom towarzyszom materiały wideo nawiązujące do zagadnień poruszanych na lekcjach:

Profesor Jerzy Bralczyk opowiada o różnicach pomiędzy wypowiedziami prywatnymi i publicznymi i doradza, jak skonstruować skuteczną przemowę.
Przejdź do lekcji

Lekcja dla młodzieży pt. „Posłuchaj Olgi Tokarczuk… Wokół mowy noblowskiej” Tomasza Miki z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.
Przejdź do lekcji

Lekcja dla młodzieży pt. „Zmysł całości. Literatura i świat współczesny” Przemysława Czaplińskiego z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
Przejdź do lekcji

Lekcja dla młodzieży pt. „Dar Wielkiej Bogini Matki” Kazimiery Szczuki z LXI Liceum Ogólnokształcącego im. Janiny Zawadowskiej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 1 „SOS” w Warszawie.
Przejdź do lekcji

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zapraszamy do pobrania scenariuszy lekcji języka polskiego przygotowanych z myślą o uczniach klas IV–VIII szkół podstawowych.

Autorką scenariusza „Tajemnica Rudiego” jest Jola Bidzińska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie, mentorka w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Autorką scenariuszy „O przedmiotach z duszą” i „Zadziwiające zbiegi okoliczności, zbieżności losu, te wszystkie mosty, śruby, spawy i łączniki” jest Aurelia Cyboroń – nauczycielka języka polskiego, tutorka w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.