Projekty Partnerskie


Jak zdobyć Nagrodę Nobla?

Konkurs literacki dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych!

10 grudnia 2020 przypada rocznica wręczenia Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Oldze Tokarczuk.

W przededniu tego wydarzenia Fundacja Olgi Tokarczuk we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Miastem Wrocławiem przygotowała program edukacyjny dla szkół, zatytułowany „Jak zdobyć nagrodę Nobla?”, który prócz podkreślenia odświętnego charakteru rocznicy, ma pomóc zrozumieć fenomen pisarstwa Noblistki; ma także na celu promocję literatury i czytania.

Na program składa się wiele elementów, w tym konkursy – odrębne dla liceów i szkół podstawowych – a także lekcje poświęcone Nagrodzie Nobla i samej Noblistce.

Przyświecają nam słowa Olgi Tokarczuk z mowy noblowskiej: „To, jak myślimy o świecie i – co chyba ważniejsze – jak o nim opowiadamy, ma olbrzymie znaczenie. Coś, co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć i umiera”

KONKURS DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowaliśmy prawdziwe wyzwanie. Prosimy, aby wyobrazili sobie, iż to oni dostali właśnie Nagrodę Nobla: oczy całego świata skierowane są właśnie na nich. Stoją przy mównicy, gotowi do wygłoszenia najważniejszego przemówienia swego życia. Co powiedzieliby wtedy światu? Nie stawiamy żadnych ograniczeń w zakresie tematu mowy, zależy nam, by zawierała przekaz, który autor lub autorka uważają za szczególnie ważny.

Konkurs na mowę noblowską ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.  

Krótkie formy literackie o objętości do 6 tysięcy znaków (ze spacjami) można przesyłać na adres: konkurs@domliteratury.wroc.pl, wpisując w tytule: Jak zdobyć Nagrodę Nobla? Konkurs dla szkół ponadpodstawowych. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac. Zgłoszenie musi zawierać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz dane kontaktowe nauczyciela.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 lutego 2021 roku, a wyniki zostaną ogłoszone 31 marca 2021 roku na stronie internetowej www.literatura.wroclaw.pl Nagrodami w konkursie są książki z autografem Noblistki i zaproszenie do udziału w warsztatach wystąpień publicznych, które odbędą się w pierwszej połowie 2021 roku.

Prace oceniać będzie jury w składzie: Marta Mizuro, Waldemar Okoń, Luiza Rzymowska, i Dawid Szkoła.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu dostępnym poniżej.

Przygotowaliśmy również materiały dydaktyczne w postaci materiałów wideo oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych dla nauczycieli, które pomogą wprowadzić uczniów w tematykę konkursu i przygotować ich do tworzenia własnych tekstów.

KONKURS DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – ZAKOŃCZONY

Uczniów i uczennice szkół podstawowych zapraszamy do próby sił w roli pisarek i pisarzy i stworzenia krótkiej bajki, opowiadania albo początku opowieści inspirowanych pierwszą powieścią, którą Olga Tokarczuk zaczęła pisać w wieku 12 lat – o wielodzietnej rodzinie czarodziejów, która przeprowadza się z miejsca na miejsce i nigdzie nie może zapuścić korzeni. Co ciągle pcha ich do przodu? Czy współcześni czarodzieje to podróżnicy, uchodźcy, emigranci?

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do dwóch grup wiekowych: 4-5 klasa oraz 6-8 klasa.

Do konkursu można zgłaszać teksty literackie, które nie przekraczają 6 tysięcy znaków (ze spacjami). Prace należy przesyłać na adres: konkurs@literatura.wroclaw.pl, wpisując w tytule: Jak zdobyć Nagrodę Nobla? Konkurs dla szkół podstawowych. Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac w każdej z kategorii. Każde zgłoszenie musi zawierać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz dane kontaktowe nauczyciela.

Prace oceniać będzie jury w składzie: Dorota Hartwich, Marta Kisiel, Katarzyna Radziwiłł, Agnieszka Urbańska i Magdalena Zarębska.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 listopada 2020 r. Wyniki zostaną ogłoszone w rocznicę otrzymania przez Olgę Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla, 10 grudnia 2020 r. na stronie internetowej www.literatura.wroclaw.pl Na laureatów czekają książki z autografem Noblistki i czytniki e-booków.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu dostępnym poniżej.

Przygotowaliśmy również trzy scenariusze zajęć lekcyjnych dla nauczycieli, które pomogą wprowadzić uczniów w tematykę konkursu i przygotować ich do tworzenia własnych tekstów.

Autorką scenariusza „Tajemnica Rudiego” jest Jola Bidzińska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie, mentorka w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Autorką scenariuszy „O przedmiotach z duszą” i „Zadziwiające zbiegi okoliczności, zbieżności losu, te wszystkie mosty, śruby, spawy i łączniki” jest Aurelia Cyboroń – nauczycielka języka polskiego, tutorka w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Scenariusze lekcji można również pobrać poniżej.