Projekty Wrocławskiego domu literatury

Oblicza katastrofy

Cykl spotkań literackich i warsztatów dla młodzieży wokół najbardziej palących problemów związanych z katastrofą ekologiczną. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych i wpływu człowieka na środowisko, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz podjęcie dyskusji na temat działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Zaproszeni pisarze, publicyści, socjolodzy, aktywiści, eksperci i obserwatorzy zmian w obszarze środowiska rozmawiają m.in. na temat wyczerpujących się zasobów wody pitnej i konfliktów o wodę, kryzysu migracyjnego, zawłaszczania ziemi, energii i surowców, nadprodukcji, kryzysu żywnościowego i nadmiernej konsumpcji czy wykluczenia społecznego i komunikacyjnego.

Dotychczasowe spotkania w ramach cyklu:

#1 Julia Fiedorczuk i Filip Springer

#2 Aleksandra Kardaś i Bartek Sabela

#3 Marta Sapała i Jarosław Urbański

#4 Olga Gitkiewicz i Jakub Nowotarski

Oblicza katastrofy #5 Jakub Chełmiński i Jerzy Zwoździak

Honorowy patronat nad cyklem objął Prezydent Wrocławia, Pan Jacek Sutryk.