Projekty

Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką

Poczynając od 2019 roku Wrocławski Dom Literatury wspólnie z Festiwalem Góry Literatury (od 2021 organizowanym przez Fundację Olgi Tokarczuk) co roku ogłasza nabór w Ogólnopolskim konkursie im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką. Celem konkursu jest promocja i wsparcie działalności na polu krytyki literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem prac poświęconych twórczości pisarzy tworzących w języku polskim.

Patronem konkursu na recenzję literacką jest Tymoteusz Karpowicz, poeta, prozaik, dramaturg i tłumacz, uważany za jednego z czołowych twórców poezji lingwistycznej. Karpowicz był niezwykle ważną postacią na wrocławskiej scenie literackiej, a jego twórczość eseistyczna, będąca swoistą wędrówką po różnorodnych światach literackich, do dziś stanowi ważny przewodnik dla osób zainteresowanych krytyką literacką.

Edycja 2022

Wytyczne czwartej edycji Ogólnopolskiego konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką:

➡ recenzje będące przedmiotem konkursu powinny dotyczyć książek opublikowanych w 2017 roku lub później

➡ zgłaszana recenzja dotyczyć może tylko jednej publikacji

➡ objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami

➡ zgłaszane recenzje nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych

➡ nabór prac rusza 9 lutego i potrwa do 25 kwietnia 2022 roku

➡ w konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które w dniu zamknięcia naboru nie ukończyły jeszcze 33 lat

➡ prace nadsyłać należy za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/9pj8j

Finaliści zostaną zaproszeni na Festiwal Góry Literatury, gdzie dowiemy się, kto zdobędzie nagrody i wyróżnienia. Zgłoszone prace oceni jury w składzie: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski, Magdalena Rabizo-Birek i Kazimiera Szczuka.

Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne:

➡ 1 miejsce: 3000 zł brutto

➡ 2 miejsce: 1500 zł brutto

➡ 3 miejsce: 500 zł brutto

Autorzy prac wyróżnionych mogą liczyć na nagrody rzeczowe. Dodatkowo autorka lub autor najlepszej recenzji będzie miał możliwość publikacji tekstu na łamach „Książek. Magazynu do czytania”.