Projekty Partnerskie

Wrocławski Program Wydawniczy – ścieżka dla autorów

Wrocławski Program Wydawniczy – ścieżka dla autorów to projekt organizowany przez Strefę Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury od maja 2020 roku, by wesprzeć lokalne środowisko literackie w niezwykle trudnym czasie pandemii. Ścieżka dla autorów nie jest jednak jedynie konkursem grantowym, ale też unikatowym sposobem promocji twórczości literackiej. Jej fundamentem stanie się swoisty „bank wrocławskiej literatury” – rodzaj pisarskiego portfolio, wizytówka literackiego środowiska Wrocławia. W roku 2020 w programie wzięło udział aż 48 pisarzy i pisarek, tłumaczek i tłumaczy.

W 2021 roku łączna pula środków przewidziana na ścieżkę dla autorów to 63 800 złotych, a jednorazowa pomoc dla jednego wnioskodawcy wynosi 2200 złotych brutto. W naborze mogą wziąć udział twórczynie i twórcy, którzy, w ciągu ostatnich pięciu lat, wydali książkę prozatorską, poezję, dramat, komiks, powieść graficzną czy tłumaczenie tekstu literackiego lub opublikowali co najmniej pięć tekstów prozatorskich, poetyckich, dramatycznych, komiksowych w czasopismach bądź antologiach albo są członkami jednej z organizacji zrzeszających literatów czy tłumaczy.

Twórczynie i twórcy należący do jednej (lub więcej) z powyższych grup, zgłaszając swój akces do programu, muszą spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze uczestnicy i uczestniczki ścieżki dla autorów zobowiążą się do powierzenia organizatorom na podstawie niewyłącznych licencji fragmentów swojej niepublikowanej twórczości. Po drugie, program jest skierowany do pisarzy i tłumaczy wrocławskich, co weryfikowane będzie miejscem rozliczania podatku dochodowego – jeśli mieszkający bądź pracujący we Wrocławiu autor nie jest wrocławskim podatnikiem, będzie mógł się jako taki zarejestrować nawet w trakcie naborów. Z udziału w ścieżce dla autorów Wrocławskiego Programu Wydawniczego wyłączone są osoby, które: w ostatnich trzech miesiącach osiągnęły bądź przekroczyły sumę zarobków wynoszącą trzykrotność średniej krajowej brutto (czyli 16 707 zł), są stypendystami Gminy Wrocław oraz te, które brały udział w poprzednich naborach, ale nie wywiązały się z regulaminowych zobowiązań.

W pierwszym naborze w 2021 roku, który trwał między 15 a 30 kwietnia, Komisja złożona z dwóch przedstawicieli Strefy Kultury Wrocław i dwóch przedstawicieli Wrocławskiego Domu Literatury podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 29 autorkom i autorom, tłumaczkom i tłumaczom. Ich lista znajduje się poniżej. Tym samym, pula środków przeznaczona na 2021 rok została w całości wyczerpana.

Regulamin składania wniosków i lista laureatów (2021) dostępne są poniżej: