Aktualności

Rusza czwarta edycja ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką

09.02.2022

Wrocławski Dom Literatury i Fundacja Olgi Tokarczuk zapraszają młode krytyczki i krytyków literackich do spróbowania swoich sił w Konkursie im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką. W puli konkursowej nagrody pieniężne w łącznej kwocie 5 tysięcy złotych oraz możliwość publikacji recenzji w „Książkach. Magazynie do czytania” – najpoczytniejszym piśmie literackim w Polsce.

Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2019, a wręczenie nagród miało miejsce na Zamku Książ podczas Festiwalu Góry Literatury. Od tamtego momentu finał Konkursu jest stałym elementem programu Festiwalu, a młode adeptki i adepci krytyki literackiej mają okazję nie tylko znaleźć się wśród festiwalowej publiczności, ale też pojawić się na scenie i wziąć udział w dyskusji z udziałem jurorów.  

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby w wieku od 18 do 33 lat. Recenzje dotyczyć mogą jednej wybranej publikacji – książki wydanej w języku polskim nie wcześniej niż w 2017 roku (czyli w latach 2017–2022). Objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami, na konkurs można nadsyłać wyłącznie prace, które nie były wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych. A skąd pomysł na wprowadzenie ograniczeń wiekowych?

Wymyślając konkurs wiedzieliśmy, że chcemy wspierać osoby młode, które stawiają swoje pierwsze kroki w krytyce literackiej, a którym bardzo trudno jest przebić się na łamy pism czy profesjonalnych portali – tłumaczy Agata Matkowska z Wrocławskiego Domu Literatury, koordynatorka Konkursu.

Termin nadsyłania recenzji mija 25 kwietnia 2022 roku, a wręczenie nagród odbędzie się w lipcu, w trakcie Festiwalu Góry Literatury, na który zostaną zaproszeni wszyscy finaliści i finalistki. Zgłoszone prace oceni jury w składzie: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski, Magdalena Rabizo-Birek i Kazimiera Szczuka.

Na laureatów konkursu czekają też nagrody pieniężne (1 miejsce: 3000 zł brutto, 2 miejsce: 1500 zł brutto, 3 miejsce: 500 zł brutto) i rzeczowe. Zwycięski tekst zostanie również opublikowany na łamach czasopisma „Książki. Magazyn do czytania”.

Patronem konkursu na recenzję literacką jest Tymoteusz Karpowicz, poeta, prozaik, dramaturg i tłumacz, uważany za jednego z czołowych twórców poezji lingwistycznej. Karpowicz był niezwykle ważną postacią na wrocławskiej scenie literackiej, a jego twórczość eseistyczna, będąca swoistą wędrówką po różnorodnych światach literackich, do dziś stanowi ważny przewodnik dla osób zainteresowanych krytyką literacką.

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Wrocławskiego Domu Literatury i Fundacji Olgi Tokarczuk, organizatora Festiwalu Góry Literatury. Festiwal ten, którego gospodarzami są Olga Tokarczuk i Karol Maliszewski, to wydarzenie organizowane od 2015 roku w dolnośląskiej Nowej Rudzie i okolicach, podczas którego poruszane są zagadnienia kluczowe dla polskiej i międzynarodowej sceny literackiej czy kondycji kultury w ogóle. Natomiast Wrocławski Dom Literatury to instytucja kultury powołana w 2016 roku, której celem jest promocja literatury i czytelnictwa, m.in. poprzez organizację projektów literackich na arenie lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

Podsumowanie zasad konkursowych:

➡ recenzje będące przedmiotem konkursu powinny dotyczyć książek opublikowanych w 2017 roku lub później

➡ recenzje dotyczyć mogą tylko jednej publikacji

➡ objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami

➡ zgłaszane recenzje nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych

➡ termin nadsyłania recenzji mija 25 kwietnia 2022 roku

➡ w konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 33 lat (czyli osoby, które do 25 kwietnia 2022 nie ukończyły 33 roku życia)

➡ prace należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/9pj8j

Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne:

➡ 1 miejsce: 3000 zł brutto

➡ 2 miejsce: 1500 zł brutto

➡ 3 miejsce: 500 zł brutto