Aktualności

Rusza piąta edycja ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką

09.02.2023

Wrocławski Dom Literatury i Fundacja Olgi Tokarczuk zapraszają młode krytyczki i krytyków literackich do udziału w Konkursie im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką. W puli nagród wyróżnienia pieniężne w łącznej kwocie 5 tysięcy złotych oraz możliwość publikacji zwycięskiego tekstu w „Książkach. Magazynie do czytania” – najpoczytniejszym piśmie literackim w Polsce.

Pierwsza edycja Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza odbyła się w roku 2019, a laureatów poznaliśmy podczas Festiwalu Góry Literatury. Od tej pory wręczenie nagród w Konkursie stanowi stały element programu Gór Literatury. Konkurs na recenzję literacką skierowany jest do osób stawiających pierwsze kroki w krytyce literackiej i ma na celu wyłonić talenty oraz pomóc młodym osobom zaistnieć w środowisku i opublikować swoje teksty na łamach poczytnych periodyków czy portali.  

Recenzje powinny dotyczyć jednej wybranej publikacji – książki autorstwa polskiej pisarki bądź pisarza wydanej nie wcześniej niż w 2019 roku (czyli w latach 2019–2023). Nie ma za to ograniczeń gatunkowych recenzowanych tekstów. Objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami, można zgłaszać wyłącznie prace, które nie były wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych. Teksty konkursowe mogą nadsyłać osoby w wieku od 18 do 33 lat. Każda osoba startująca w Konkursie może zgłosić tylko jedną pracę, teksty należy przesyłać poprzez formularz: zgloszenie_konkurs_na_recenzje_literacka

Termin nadsyłania recenzji mija 20 kwietnia 2023 roku, a wręczenie nagród odbędzie się w lipcu, podczas Festiwalu Góry Literatury, na który zostaną zaproszeni wszyscy finaliści i finalistki. Zgłoszone prace oceni jury w składzie: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski, Magdalena Rabizo-Birek i Kazimiera Szczuka.

Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne (1 miejsce: 3000 zł brutto, 2 miejsce: 1500 zł brutto, 3 miejsce: 500 zł brutto) i rzeczowe. Zwycięski tekst zostanie opublikowany na łamach czasopisma „Książki. Magazyn do czytania”, które objęło projekt swoim patronatem.

Patronem Konkursu na recenzję literacką jest Tymoteusz Karpowicz, poeta, prozaik, dramaturg i tłumacz, uważany za jednego z czołowych twórców poezji lingwistycznej. Karpowicz był niezwykle ważną postacią na wrocławskiej scenie literackiej, a jego twórczość eseistyczna, będąca swoistą wędrówką po różnorodnych światach literackich, do dziś stanowi ważny przewodnik dla osób zainteresowanych krytyką literacką.

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Wrocławskiego Domu Literatury i Fundacji Olgi Tokarczuk, organizatora Festiwalu Góry Literatury. Festiwal ten, którego gospodarzami są Olga Tokarczuk i Karol Maliszewski, to wydarzenie organizowane od 2015 roku w dolnośląskiej Nowej Rudzie i okolicach, podczas którego poruszane są zagadnienia kluczowe dla polskiej i międzynarodowej sceny literackiej czy kondycji kultury w ogóle. Natomiast Wrocławski Dom Literatury to instytucja kultury powołana w 2016 roku, której celem jest promocja literatury i czytelnictwa, m.in. poprzez organizację projektów literackich na arenie lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

Oto podsumowanie zasad konkursowych:

➡ recenzje będące przedmiotem konkursu powinny dotyczyć książek polskich autorek i autorów opublikowanych w 2019 roku lub później

➡ recenzje dotyczyć mogą tylko jednej publikacji

➡ objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami

➡ zgłaszane recenzje nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych

➡ w konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 33 lat (czyli osoby, które do 20 kwietnia 2023 nie ukończyły 33 roku życia)         

➡ termin nadsyłania recenzji mija 20 kwietnia 2023 roku

➡ prace należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego:

zgloszenie_konkurs_na_recenzje_literacka

Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne:

➡ 1 miejsce: 3000 zł brutto

➡ 2 miejsce: 1500 zł brutto

➡ 3 miejsce: 500 zł brutto

Regulamin dostępny jest tutaj.