Aktualności

„Sztuka zagrabiona 2” – spotkanie z Włodzimierzem Kalickim i Moniką Kuhnke

18.11.2021

Zapraszamy na spotkanie ze sztuką, historią i autorami książki Madonna znika pod szklanką kawy. Sztuka zagrabiona 2 Włodzimierzem Kalickim i Moniką Kuhnke. Rozmowę poprowadzi Beata Maciejewska.

Spotkanie obędzie stacjonarnie się w Klubie Proza (Przejście Garncarskie 2) 24 listopada o 18.00. Dostępna będzie również transmisja online na FB Wrocławskiego Domu Literatury, Wrocławia Miasta Literatury i Prozy. Organizatorami wydarzenia są Wrocławski Dom Literatury i Wydawnictwo Agora, które opublikowało książkę.

Ta książka to druga, po bestsellerowym Uprowadzeniu Madonny, odsłona historii dzieł sztuki z polskich zbiorów – w czasie pokoju i podczas ostatniej wojny. Opowieści o dziejach dóbr kultury to także opowieści o ludziach: kolekcjonerach za wszelką cenę usiłujących je zdobyć, opętanych żądzą grabieży rabusiach w mundurach i eleganckich garniturach oraz ofiarnych ratownikach, często ryzykujących życie, czasem ginących, by skarby kultury ocalić i o tych, którzy po latach wypatrywali śladów zaginionych dzieł. Jak Monika Kuhnke, która w internetowym katalogu Polskiego Domu Aukcyjnego „Sztuka” zobaczyła bosego chłopca ze snopem zboża na głowie. Wystawione na licytację arcydzieło Aleksandra Gierymskiego od pół wieku oficjalnie uznawano za zrabowane z polskich kolekcji przez Niemców. Czy jak antykwariusz Mariusz Pilus, który portret Jana III Sobieskiego znalazł w internetowej ofercie niemieckiego domu aukcyjnego. Oba te dzieła, jak i większość opisanych w tej książce, wróciły do polskich muzeów.

O autorach:

Włodzimierz Kalicki – dziennikarz związany od pierwszego numeru z „Gazetą Wyborczą”. Laureat Głównej Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej (1997) za cykl artykułów o polsko-niemieckim pojednaniu; autor Ostatniego jeńca wielkiej wojny. Polacy i Niemcy po 1945 roku (2002). Jego reportaż z wyprawy do Chin W domu smoka (1999) uhonorowany został polskim Pulitzerem i Nagrodą Warszawskiej Premiery Literackiej. Miłośnik Józefa Piłsudskiego, autor Powrotu do Sulejówka (2002, 2014). Twórca formy mikroreportażu historycznego, w którym zdokumentował 366 dni z historii świata – Zdarzyło się (2014). Za poszukiwanie zagrabionych i skradzionych z polskich zbiorów dzieł sztuki został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i nagrodzony Grand Press (2000) oraz European Award for Outstanding Merits in Investigative Journalism (2011).

Dr Monika Kuhnke, historyk sztuki, od roku 1992 specjalizująca się w problematyce polskich strat wojennych 1939-1945 w dziedzinie dóbr kultury, początkowo w biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, a od 1999 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przez lata zajmująca się gromadzeniem i opracowywaniem materiałów oraz dokumentów dotyczących strat wojennych, badaczka proweniencji zabytków, autorka lub współautorka wielu wystąpień restytucyjnych o zwrot dzieł sztuki utraconych przez Polskę. Członek polskiej delegacji w rozmowach ze stroną niemiecką i rosyjską na temat dóbr kultury. W latach 2014-1016 uczestniczyła w pracach międzynarodowej grupy ekspertów Taskforce „Schwabinger Kunstfund” powołanej do zbadania proweniencji dzieł sztuki odnalezionych w Monachium w mieszkaniu Corneliusa Gurlitta. Autorka ponad stu artykułów oraz publikacji dotyczących zarówno utraconych, jak i odzyskanych zabytków. Współautorka publikacji Zagrabione – odzyskane. Działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w zakresie restytucji dóbr kultury utraconych przez Polskę w okresie II wojny światowej (Warszawa 2011 i 2015).