Literackie pobyty rezydencyjne

Wrocławski Dom Literatury systematycznie buduje ofertę pobytów rezydencyjnych dla twórców i twórczyń literatury. Od 2018 roku realizowany jest projekt rezydencji literackich w klasztorze w Broumovie – efekt współpracy z Czeskim Centrum Literatury w Pradze. W niewielkim zabytkowym miasteczku Broumov, położonym w Sudetach, organizowane są miesięczne pobyty pisarek i pisarzy z Czech, Polski i Niemiec. Natomiast od 2020 roku trzymiesięczne rezydencje literackie we Wrocławiu fundowane są laureatkom i laureatom Nagrody im. Natalii Gorbaniewskiej, przyznawanej przez czytelników finalistom Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.

Lista obecnie realizowanych programów rezydencyjnych Wrocławskiego Domu Literatury:

Duża ilość książek na stole
fot. Piotr Pflegel | Wrocławski Dom Literatury