Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia (ICORN)

Ogólnoświatowa sieć zrzeszająca miasta, które aktywnie i konkretnie angażują się w walkę o wolność słowa i zwiększanie świadomości zagrożeń dla wolności ekspresji twórczej we współczesnym świecie. Celem programu jest udzielanie pomocy represjonowanym pisarzom – najczęściej ukrywającym się lub objętym zakazem druku w swoim kraju – poprzez zapraszanie ich na pobyt rezydencyjny i zapewnianie bezpiecznej przestrzeni do działań twórczych, kontaktu z lokalnym środowiskiem literackim i publicznością. Wrocław jest członkiem sieci ICORN od 2015 roku.

O sieci

Sieć ICORN (International Cities of Refuge Network) została oficjalnie powołana w 2006 roku i zrzeszała wówczas 15 miast. Obecnie na rzecz pisarzy zagrożonych oraz niemogących swobodnie tworzyć we własnej ojczyźnie działa łącznie kilkadziesiąt miast z Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Ameryki Łacińskiej, a w planach jest rozszerzenie programu na kolejne obszary świata. Wrocław jest jednym z czterech polskich miast, które należą do Sieci (obok Krakowa, Gdańska i Katowic).

Miasto członkowskie na rok lub dwa lata staje się domem dla wybranego twórcy. Udziela mu stypendium, umożliwia pracę twórczą, zapewnia mieszkanie, lekcje języka danego kraju oraz wszelką niezbędną pomoc. To symboliczny, a jednocześnie bardzo konkretny sposób włączenia się w walkę o wolność słowa, której wciąż zagrażają m.in. konflikty polityczne i religijne, wojny, rządy totalitarne i nacjonalistyczne.

Jedną z najsłynniejszych stypendystek ICORN-u była do tej pory laureatka literackiej Nagrody Nobla – Swietłana Aleksijewicz, która tak mówi o roli Sieci: „Miasta schronienia dają nam nie tylko azyl i środki do pracy, ale także są ocaleniem dla duszy. Pozwalają nam uratować wrażliwość na otaczający nas świat, na niuanse ludzkich zachowań”.

Do tej pory schronienie w miastach Sieci otrzymało niemal 200 artystów. Są to w większości pisarze, dziennikarze, tłumacze i redaktorzy, ale także (od 2014 roku) muzycy i artyści wizualni.

Operatorem Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia we Wrocławiu jest Wrocławski Dom Literatury.

Informacje o sieci ICORN dostępne są na stronie oficjalnej: www.icorn.org.