O WDL

Misją Wrocławskiego Domu Literatury jest promocja i reprezentowanie kultury polskiej, zwłaszcza literatury, w kraju i za granicą, poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, w tym tworzenie i upowszechnianie kultury, szeroko rozumiany rozwój i promocja czytelnictwa, a co za tym idzie, także zaspokajanie potrzeb i aspiracji czytelniczych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą. 

Powyższe cele WDL realizuje m.in. poprzez organizację wydarzeń literackich (targów, festiwali, czytań, premier książkowych itp.), prowadzenie działalności wydawniczej oraz organizację nagród literackich. 

Statut Wrocławskiego Domu Literatury