Sieć Światowych Stolic Książki UNESCO

22 września 2022 roku we Wrocławiu podpisano Deklarację Założycielską Sieci Światowych Stolic Książki UNESCO (WBCN), do której – jako jedyne miasto w Polsce – przystąpił także Wrocław. Celem nowej międzynarodowej sieci literackiej skupiającej byłe, obecne i przyszłe Światowe Stolice Książki UNESCO jest budowanie w społecznej świadomości wagi, jaką dla współczesnego świata mają: literatura, jej twórcy i rynek książki oraz podnoszenie kompetencji czytelniczych w miastach członkowskich poprzez kreowanie wspólnych projektów i programów międzynarodowych. Kluczowe znaczenie dla miast mają działania na rzecz wolności słowa i wypowiedzi.

Do tej pory Sieć tworzy 15 miast: Akra, Antwerpia, Ateny, Buenos Aires, Guadalajara, Incheon, Kuala Lumpur, Madryt, Montreal, Lubljana, Strasbourg, Szardża, Tbilisi, Turyn oraz Wrocław. Głównym koordynatorem jest UNESCO, a w skład komitetu doradczego wchodzą przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców (IPA), Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Autorów (IAF).

Operatorem Sieci Światowych Stolic Książki UNESCO we Wrocławiu jest Wrocławski Dom Literatury.