Wydawnictwo Warstwy

Wydawnictwo Warstwy zostało założone w 2014 roku, a od 2016 działa w strukturach Wrocławskiego Domu Literatury. Warstwy skupiają się na promocji literatury niszowej, w tym prozy i poezji oraz literatury dziecięcej. W ofercie wydawnictwa znaleźć można również książki artystyczne, albumy, a także publikacje z pogranicza gatunków. Znakiem firmowym oficyny stała się szczególna dbałość o warstwę edytorską książek, co zaowocowało szeregiem nagród i wyróżnień przyznanych jej na przestrzeni ostatnich kilku lat. Książka nie jest dla wydawnictwa produktem finalnym, ale punktem wyjścia do realizacji kolejnych projektów z zakresu upowszechniania kultury – organizacji wystaw, spotkań autorskich oraz innych wydarzeń i działań lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Strona internetowa Wydawnictwa Warstwy