Aktualności

Zmiana organizatora Wrocławskich Targów Dobrych Książek

16.11.2022

Wrocławskie Targi Dobrych Książek to wydarzenie z trzydziestoletnią tradycją. Przez ostatnie lata WTDK produkował Wrocławski Dom Literatury, wcześniej natomiast impreza ta organizowana była przez takie instytucje jak: Ośrodek Kultury i Sztuki, Centrum Kultury Zamek, Miejska Biblioteka Publiczną. Teraz za zadanie to odpowiedzialna jest fundacja Halo Targi, którą powołała Hala Stulecia.
Hala Stulecia to też miejsce, w którym targi odbywają się od siedmiu lat. I biorąc pod uwagę ich rosnące rozmiary, to właśnie Hala wydaje się idealną przestrzenią dla rozwoju tego wydarzenia.
Przez 30 lat impreza rozrosła się, zwiększając grono swoich miłośników i odbiorców. Dojrzała też do tego, by się „usamodzielnić”, nawiązując jednocześnie ścisłą współpracę z Halą Stulecia. W tym celu Hala powołała Fundację Halo Targi, która przejęła od Wrocławskiego Domu Literatury zadanie publiczne – Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Prezesem fundacji została Anna Morawiecka, która od 2005 roku szefuje Targom Książek. Tym samym, w chwili przekazania zadania realizacji Targów Fundacji Halo Targi, Anna Morawiecka przestała być zastępcą dyrektora Wrocławskiego Domu Literatury.  
Zadanie pod nazwą 30. Wrocławskie Targi Dobrych Książek dofinansowane jest ze środków Biura Promocji Urzędu Miasta. Dotacja w kwocie 300 tysięcy złotych zostanie niemal w całości przeznaczona na pokrycie technicznych kosztów całego przedsięwzięcia. Umożliwi również ściślejszą współpracę organizatorów i Hali Stulecia, tworząc jednocześnie przestrzeń do nowych działań wzbogacających ofertę targowo-kulturalną naszego miasta.