Kontakt

Wrocławski Dom Literatury
Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław
e-mail: sekretariat@literatura.wroclaw.pl
tel. (71) 364 69 71
fax (71) 346 08 23

Zdjęcie portretowe zespołu Wrocławskiego Domu Literatury na scenie Klubu Proza
Zespół Wrocławskiego Domu Literatury | fot. Rafał Komorowski

Dyrektor
Irek Grin
e-mail: sekretariat@literatura.wroclaw.pl

Zastępczyni Dyrektora
Katarzyna Janusik
e-mail: katarzyna.janusik@literatura.wroclaw.pl
tel. 71 364 69 71

Sekretariat
e-mail: sekretariat@literatura.wroclaw.pl
tel. 71 364 69 71, fax (71) 346 08 23

Inspektor ochrony danych osobowych
Ewa Więcław
e-mail: iod@literatura.wroclaw.pl
tel. 665 408 607

Dział programowy i promocji

Waldemar Mazur (kierownik działu)
e-mail: waldemar.mazur@literatura.wroclaw.pl
tel. 71 364 69 71

Marta Kiewel (zastępczyni kierownika)
e-mail: marta.kiewel@literatura.wroclaw.pl
tel. 534 997 315

Rafał Komorowski (audio, wideo, streaming, IT)
e-mail: rafal.komorowski@literatura.wroclaw.pl
tel. 502 443 143

Aleksandra Konopko (pr, media, marketing)
e-mail: aleksandra.konopko@literatura.wroclaw.pl
tel. 795 827 478

Emilia Konwerska
e-mail: emilia.konwerska@literatura.wroclaw.pl
tel. 508 512 044

Angelika Kukioła (projektantka graficzna)
e-mail: angelika.kukiola@literatura.wroclaw.pl
tel. 71 364 69 71

Agata Matkowska
e-mail: agata.matkowska@literatura.wroclaw.pl
tel. 794 298 027

Piotr Pflegel (serwisy internetowe, foto, marketing)
e-mail: piotr.pflegel@literatura.wroclaw.pl
tel. 71 364 69 71

Biuro Nagrody Silesius i Nagrody Angelus
Izabella Zalewska
e-mail: izabella.zalewska@literatura.wroclaw.pl
tel. 71 364 69 71

Kierownik Działu administracji
Jarosław Wojcieszek
e-mail: jaroslaw.wojcieszek@literatura.wroclaw.pl
tel. 71 721 53 17

Księgowość
Krzysztof Mitas (Główny Księgowy)
e-mail: krzysztof.mitas@literatura.wroclaw.pl
tel. 71 364 69 71

Ewa Trzciałkowska-Kinal
e-mail: ewa.trzcialkowska@literatura.wroclaw.pl

Agata Pawłowska (specjalistka ds. kadr i płac)
e-mail: agata.pawlowska@literatura.wroclaw.pl

Wydawnictwo Warstwy

Redaktor naczelny / kierownik Działu wydawnictw
Dawid Skrabek
e-mail: dawid.skrabek@literatura.wroclaw.pl
tel. 531 236 058

Redaktor
Emil Pasierski
e-mail: emil.pasierski@literatura.wroclaw.pl
tel. 71 721 53 10

Dystrybucja
Małgorzata Konieczna
e-mail: malgorzata.konieczna@literatura.wroclaw.pl
tel. 530 691 071

PR/media/marketing
Emilia Konwerska
e-mail: emilia.konwerska@literatura.wroclaw.pl
tel. 508 512 044

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.