Witajcie w Mieście Literatury UNESCO!

Być może dla niektórych zdanie, że miasto zmienia się i rozwija poprzez kulturę, jest nieco abstrakcyjne. Ale na pewno nie dla mieszkańców Wrocławia! Długie przygotowania do Europejskiej Stolicy Kultury i Światowej Stolicy Książki UNESCO, sam intensywny i niezapomniany rok obchodów; nowe miejsca, jak choćby Muzeum Pana Tadeusza, które w zeszłym roku świętowało dwustutysięcznego gościa, czy Wrocławski Dom Literatury, gdzie poetów i pisarzy można spotkać kilka razy w tygodniu. Aktywizują się małe księgarnie, intensywnie działają bibliotekarze, a tłumy na spotkaniach autorskich dowodzą, że książką żyje ogromna grupa mieszkańców. To wszystko wynik aktywności systematycznie wdrażanych od lat, ale i potencjał na wiele kolejnych dekad. Dlatego właśnie Wrocław postanowił ubiegać się o wejście do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO – bo zrzesza ona ośrodki, które poprzez różne dziedziny sztuki szukają nowych dróg rozwoju i odpowiedzialnego podejścia do wyzwań naszych czasów. A także chcą się dzielić swoimi pomysłami i doświadczeniami. Na całym świecie jest ich niemal 300, a samych Miast Literatury położonych na 6 kontynentach – 42: od odległych nam geograficznie Montevideo czy Melbourne po znacznie bliższe Pragę i Kraków.

Udało się – jesteśmy Miastem Literatury UNESCO. To wielka radość i zaproszenie do działania, a tych realizujemy i planujemy wiele. Wspieramy lokalne przemysły kreatywne związane z książką, rozbudowujemy społeczność wokół projektów literackich i angażujemy w nie różne grupy mieszkańców. Staramy się także odpowiadać na wyzwania stawiane przez współczesność: integrować mieszkańców Wrocławia pochodzących z różnych krajów i kultur, przeciwdziałać ksenofobii i wykluczeniu, wyrównywać szanse w dostępie do edukacji, zwłaszcza w zakresie ekologii. Jedno jest pewne – każdy mieszkaniec naszego miasta może w tych działaniach uczestniczyć.

Pozostałe miasta w Polsce należące do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO:

Gdynia Miasto Filmu UNESCO

Gdynia została członkiem Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w 2021 roku – uzyskując tytuł Miasta Filmu UNESCO. To wyróżnienie jest ukoronowaniem wielu lat zaangażowania władz miasta i organizacji pozarządowych w tworzenie projektów filmowych oraz rozwój sektora kreatywnego. Działalność filmowa stanowi jeden z filarów miejskiej polityki kulturalnej. Gdynia Filmowa to m.in.: Gdyńskie Centrum Filmowe, Gdyńska Szkoła Filmowa i Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Więcej na stronie gdyniacityoffilm.pl.

Gdynia, widok miasta i portu

Katowice Miasto Muzyki UNESCO

Katowice dołączyły do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO 11 grudnia 2015 roku jako pierwsze w Polsce Miasto Muzyki. UNESCO doceniło intensywność i różnorodność życia muzycznego, twórczość związanych z miastem artystów i ich wkład w rozwój oraz upowszechnianie tej dziedziny sztuki, a także imponującą infrastrukturę służącą zarówno twórcom, jak i mieszkańcom. Projekt Kreatywnego Miasta Muzyki UNESCO jest realizowany przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek.
Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią starają się obecnie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

fot. Radosław Kaźmierczak

Kraków Miasto Literatury UNESCO

Warsztaty dla dzieci i kluby czytelnicze, kursy pisania prozy i reportażu, nagrody (Conrada – dla debiutów czy Nagroda Ferdynanda Wspaniałego za najlepszą książkę dla dzieci) i spacery literackie, spotkania, debaty, akcje promujące czytanie – jak Czytaj PL oraz festiwale: Conrada, Miłosza, Bomba Megabitowa, Komiksu, czy oblegany przez najmłodszych czytelników Festiwal Literatury dla Dzieci – to tylko część najważniejszych i najbardziej docenianych przez odbiorców programów realizowanych w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.
Kraków otrzymał tytuł Miasta Literatury UNESCO w 2013 roku, a już trzy lata później wdrożył pionierskie przedsięwzięcie w skali kraju – kompleksowy program wspierający realizację zadań w obszarze literatury. Prowadzimy również program rezydencji literackich, wspieramy lokalne księgarnie kameralne oraz wspieramy branżę wydawniczą w ramach Kongresu Książki. Od 2020 roku częścią Programu Patronackiego jest Nagroda KMLU realizowana przez KBF ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Dorośli, dzieci, mieszkańcy Krakowa i jego goście, czytelnicy i przedstawiciele branży wydawniczej – wszyscy wspólnie tworzymy Kraków Miasto Literatury UNESCO.

fot. Tomasz Wiech dla KBF

Łódź Miasto Filmu UNESCO

Dołączenie przez Łódź do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO (UCCN) 31 października 2017 r. stało się jednym z najważniejszych momentów w rozwoju i życiu kulturalnym miasta. Otrzymany tytuł Miasta Filmu potwierdził uznanie, jakim cieszy się Łódź jako ośrodek filmowy, oraz potencjał związany z filmem, który wyróżnia miasto od dziesięcioleci.
Projekt Łódź Miasto Filmu UNESCO jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej działające w strukturach EC1 Łódź – Miasto Kultury.

© EC1 Łódź – Miasto Kultury

Więcej o Miastach Literatury UNESCO i realizowanych przez nie projektach można przeczytać na www.citiesoflit.com.

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., aby wspierać współpracę miast, które uznają kreatywność i rozwój przemysłów kulturalnych jako strategiczny czynnik zrównoważonego rozwoju.

Przejdź do strony UNESCO

Logotyp

Pobierz logotyp Wrocławia Miasta Literatury UNESCO

Pobierz