Witajcie w Mieście Literatury UNESCO!

Być może dla niektórych zdanie, że miasto zmienia się i rozwija poprzez kulturę, jest nieco abstrakcyjne. Ale na pewno nie dla mieszkańców Wrocławia! Długie przygotowania do Europejskiej Stolicy Kultury i Światowej Stolicy Książki UNESCO, sam intensywny i niezapomniany rok obchodów; nowe miejsca, jak choćby Muzeum Pana Tadeusza, które w zeszłym roku świętowało dwustutysięcznego gościa, czy Wrocławski Dom Literatury, gdzie poetów i pisarzy można spotkać kilka razy w tygodniu. Aktywizują się małe księgarnie, intensywnie działają bibliotekarze, a tłumy na spotkaniach autorskich dowodzą, że książką żyje ogromna grupa mieszkańców. To wszystko wynik aktywności systematycznie wdrażanych od lat, ale i potencjał na wiele kolejnych dekad. Dlatego właśnie Wrocław postanowił ubiegać się o wejście do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO – bo zrzesza ona ośrodki, które poprzez różne dziedziny sztuki szukają nowych dróg rozwoju i odpowiedzialnego podejścia do wyzwań naszych czasów. A także chcą się dzielić swoimi pomysłami i doświadczeniami. Na całym świecie jest ich niemal 300, a samych Miast Literatury położonych na 6 kontynentach – 42: od odległych nam geograficznie Montevideo czy Melbourne po znacznie bliższe Pragę i Kraków.

Udało się – jesteśmy Miastem Literatury UNESCO. To wielka radość i zaproszenie do działania, a tych realizujemy i planujemy wiele. Wspieramy lokalne przemysły kreatywne związane z książką, rozbudowujemy społeczność wokół projektów literackich i angażujemy w nie różne grupy mieszkańców. Staramy się także odpowiadać na wyzwania stawiane przez współczesność: integrować mieszkańców Wrocławia pochodzących z różnych krajów i kultur, przeciwdziałać ksenofobii i wykluczeniu, wyrównywać szanse w dostępie do edukacji, zwłaszcza w zakresie ekologii. Jedno jest pewne – każdy mieszkaniec naszego miasta może w tych działaniach uczestniczyć.

Więcej o Miastach Literatury UNESCO i realizowanych przez nie projektach można przeczytać na www.citiesoflit.com.

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO został utworzony w 2004 r., aby wspierać współpracę miast, które uznają kreatywność i rozwój przemysłów kulturalnych jako strategiczny czynnik zrównoważonego rozwoju.

Przejdź do strony UNESCO

Logotyp

Pobierz logotyp Wrocławia Miasta Literatury UNESCO

Pobierz