Projekty Unesco

Rezydencje Miast Literatury UNESCO – Kraków i Wrocław

„Rezydencje Miast Literatury UNESCO – Kraków i Wrocław” to projekt, który powstał z myślą o twórczyniach i twórcach literatury związanych z dwoma polskimi Miastami Literatury UNESCO.

Edycja 2022

Program „Rezydencje Miast Literatury UNESCO – Kraków i Wrocław” powstał z myślą o osobach po debiucie książkowym. Organizatorzy programu – KBF i Wrocławski Dom Literatury – nie wprowadzają limitów wiekowych ani ograniczeń związanych z charakterem pisarskiej twórczości. Osoby tworzące literaturę z Krakowa zostaną zaproszone na miesięczny pobyt do Wrocławia, natomiast autorzy z Wrocławia odwiedzą Kraków. Warto zaznaczyć, że adres zameldowania nie będzie kryterium decydującym o przyznaniu pobytu rezydencyjnego – do programu zapraszamy pisarki i pisarzy, którzy w tych miastach mieszkają, wydają lub o nich piszą. Poza zakwaterowaniem i pokryciem kosztów przejazdu uczestniczki i uczestnicy otrzymają także wynagrodzenie wynoszące po 2 tysiące złotych brutto.

Rezydencje mają na celu wsparcie twórczyń i twórców, zapewnienie im dogodnych warunków, by przez 30 dni mogli poświęcić się pracy literackiej. Dodatkowym elementem programu jest integracja środowisk literackich ze stolic Małopolski i Dolnego Śląska. Dla osób biorących udział w programie rezydencjalnym zostaną zorganizowane spotkania autorskie poświęcone ich twórczości, które odbędą się m.in. w Pałacu Potockich w Krakowie oraz w klubie Proza we Wrocławskim Domu Literatury.

Kryteria:
– związek z Krakowem lub Wrocławiem – Miastami Literatury UNESCO,
– co najmniej jedna opublikowana książka,
– praca nad własnym projektem literackim w czasie rezydencji,
– gotowość do uczestnictwa w życiu literackim Krakowa lub Wrocławia, czyli wydarzeniach, spotkaniach promocyjnych i wywiadach,
– rezydenci podczas swojego pobytu zostaną poproszeni o napisanie tekstu (literackiego lub reportażowego) ukazującego Kraków lub Wrocław z ich perspektywy; tekst (3000-10000 znaków ze spacjami) będzie użyty w przyszłości w celach promocyjnych lub zostanie opublikowany w większym zbiorze.

Termin zgłoszeń: do 13 marca 2022 roku
Termin pobytu rezydencyjnego: 1-31 maja 2022 roku

Jak aplikować?

Na adres residencies@miastoliteratury.pl prosimy przesyłać zgłoszenie zawierające:
– wypełniony formularz,
– CV lub biogram,
– fragment autorskiego tekstu o długości do jednej strony A4,

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami programu.

Regulamin Programów Rezydencjalnych Krakowa