Projekty Wrocławskiego domu literatury

Żydzi. Polska. Autobiografia

„Żydzi. Polska. Autobiografia” to cykl dyskusji poświęconych żydowskiej literaturze wspomnieniowej z ziem polskich. Kuratorką projektu jest Joanna Degler, a partnerami Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo PWN i Muzeum Historii Żydów POLIN.

Polska od czasów późnego średniowiecza do czasów Zagłady była obszarem, na którym rozwijała się jedna z największych i najbardziej dynamicznych społeczności żydowskich. W szczytowym okresie zamieszkiwało ją ok. 80% ogólnej liczby Żydów i Żydówek na świecie.

W czasie spotkań rozmawiamy z ekspertami i ekspertami o dziełach reprezentatywnych dla środowisk możliwie najbardziej zróżnicowanych kulturalnie, językowo, społecznie, politycznie oraz regionalnie.

Nazwa cyklu nawiązuje do serii wydawniczej, będącej efektem kierowanego przez Marcina Wodzińskiego monumentalnego projektu przetłumaczenia i opublikowania w krytycznym opracowaniu kanonu literatury autobiograficznej Żydów i Żydówek z ziem polskich.

Dotychczasowe spotkania w ramach cyklu:

Mordechaj Aron Gincburg. Rozmowa z udziałem dr hab. Agnieszka Jagodzińska oraz dr Anna Piątek zarejestrowana w 8 grudnia 2023.

Autobiografia zapisana w poezji. Rozmowa z udziałem Belli Szwarcman-Czarnoty, Zuzanny Bartoszek i Joanny Degler zarejestrowana 26 października 2023.

Chasydzkie pamiętniki i autobiografie. Rozmowa z udziałem Anny Ciałowicz, Wojciecha Tworka i Marcina Wodzińskiego zarejestrowana 28 września 2023.

Icchok Lejbusz Perec. Rozmowa z udziałem Piotra Pazińskiego i Katarzyny Taczyńskiej zarejestrowana w Klubie Proza 29 czerwca 2023.

Ester Singer Kreitman i Izrael Joszua Singer. Rozmowa z udziałem Anny Arno, Moniki Polit i Joanny Degler zarejestrowana w Klubie Proza 25 maja 2023.