Aktualności

Ballady i romanse – projekt słuchowiska

12.09.2022

Po blisko 3 miesiącach przygotowań, przyszła pora, by pochwalić się naszym nowym projektem. Mowa o słuchowisku „Ballady i romanse”, które realizujemy w ramach programu o tym samym tytule – „Ballady i romanse” właśnie, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasze słuchowisko ma być nie tylko oryginalną (także artystycznie) interpretacją dzieła Adama Mickiewicza, ale też stanowić przedsięwzięcie integracyjne i edukacyjne, angażując osoby z różnych grup o utrudnionym dostępie do kultury.

Przed wakacjami zrealizowaliśmy szereg spotkań otwartych, w tym m.in. odwiedzaliśmy szkoły, w których zachęcaliśmy młodzież do zaangażowania się w pracę przy słuchowisku (przy okazji opowiadając o samym dziele literackim, jakim są „Ballady i romanse”). Ale nie tylko dzieci mają współtworzyć słuchowisko. Tak samo rekrutowaliśmy osoby w wieku senioralnym (tu m.in. skorzystaliśmy z pomocy Wrocławskiego Centrum Seniora) oraz młodzież niewidomą i niedowidząca (niezwykle pomocna okazała się Fundacja Katarynka). Tym sposobem wykrystalizowała się grupa, która w najbliższy weekend rozpocznie prace warsztatowe pod okiem aktorów związanych z Teatrem Ad Spectatores. Efektem końcowym będzie właśnie słuchowisko „Ballady i romanse”.

Czy „Ballady i romanse” potrzebują nowego odczytania, tak by stały się ponowne tekstem rezonującym? Wierzymy, że tak. Jest to z jednej strony dzieło klasyczne, doskonale znane – jego fragmenty od dekad funkcjonują w kanonie lektur – z drugiej strony mowa tu właśnie tylko o fragmentach. Wciąż znaczna część tekstu, poza wąskim gronem badaczy romantyzmu, nie jest i nie była szerzej komentowana. Chcielibyśmy te właśnie mniej znane fragmenty przypomnieć, nagłośnić, pokazać, że je również cechuje mistrzostwo literackie, ale i ciekawy kontekst kulturowy, który warto przybliżyć. Takie podejście do tematu byłoby też pewnym uzupełnieniem programów szkolnych, gdzie przecież Mickiewicz jest silnie obecny, ale zaledwie przez fragmenty całości.

Forma słuchowiska, wsparta możliwościami mediów społecznościowych, zdaje się być i ciekawym uzupełnieniem programów szkolnych, jak i formą odpowiadającą na obecne trendy. Z drugiej słuchowisko postawi odbiorców przed wyzwaniem, będzie okazją do nauki uważności i skupienia. Dzięki dłuższej formie (innej od tak popularnych obecnie tekstów krótkich i rozproszonych), odbiorcy będą mieli okazję poćwiczyć wrażliwość na dźwięki, poprawić zdolność skupienia się na dłuższych tekstach, a może także odkryć, jak oprawa dźwiękowa (muzyka, ale i inne efekty) może wesprzeć tekst literacki, wzmocnić przekaz, nadać mu nowy kontekst czy znaczenia. Opracowanie muzycznie i dźwiękowe słuchowiska będzie też okazją do rozwinięcia wyobraźni.

Na razie może tyle. Spodziewajcie się dalszej porcji informacji o naszym projekcie. A, a kiedy premiera słuchowiska? Jeśli nic się nie wydarzy, słyszymy się z Mickiewiczem w listopadzie! 😉

————————————————————————————————

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.