Aktualności

Oblicza katastrofy #11. Krajobraz z widokiem na odpady

19.03.2024

Temat odpadów jest coraz chętniej podejmowany w mediach, wywołuje kontrowersje i bywa kością niezgody społecznej. Pośród wypowiedzi Polek i Polaków nietrudno dostrzec wyrazy oporu przed segregacją, wątpliwości co do recyklingu, czy niewiarę w powodzenie zmian. Według danych Eurostatu każdego roku w Unii Europejskiej wytwarza się 2,3 mld ton odpadów. Raport Głównego Urzędu Statystycznego za 2022 rok pokazał, że w Polsce wyprodukowano 128,4 mln ton śmieci. Czy to dużo? Czy zalewają nas odpady? Polska oficjalnie posiada jeden z najniższych wskaźników ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca w Europie, ale jak rzeczywiście wygląda sytuacja w dłuższej perspektywie czasowej?

Podczas kwietniowego spotkania w ramach cyklu Oblicza katastrofy zastanowimy się, jaki jest stan gospodarki odpadami w Polsce, kto jest odpowiedzialny za śmieci i dlaczego mówimy dziś o kryzysie odpadowym. Najważniejszym jednak celem dyskusji będzie próba odpowiedzenia na pytanie, jak opowiadać o odpadach i jakiego języka używać, aby prowokować ludzi do zmiany postaw, nawyków i działania na rzecz środowiska, w którym wszyscy żyjemy.

W rozmowie wezmą udział Katarzyna Błachowicz (ekspertka w zakresie recyklingu, odpadów, zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym) i dr hab. Tomasz Piekot (językoznawca, komunikolog z Uniwersytetu Wrocławskiego). Spotkanie poprowadzi Patryk Strzałkowski (dziennikarz portalu Gazeta.pl).

=========

⏰ Czas: środa 3 kwietnia, godz. 19.00
📍 Miejsce: Klub Proza | Wrocławski Dom Literatury (Przejście Garncarskie 2)

Spotkanie będzie transmitowane także online. Obejrzeć będzie je można na facebookowych stronach Wrocławskiego Domu Literatury, Wrocławia Miasta Literatury UNESCO, Interzero Polska, Eko bez kantów i Klubu Proza.

Wstęp wolny

Współorganizatorem spotkania jest Interzero Polska.

=========

👉 Katarzyna Błachowicz – wiceprezes Zarządu Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o. o., spółki koordynującej działania Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego (od 2018 r.). Koordynuje, inicjuje, organizuje i wspiera w ramach Klastra m.in. działania na rzecz rozwoju innowacji, konkurencyjności, a przede wszystkim wzajemnej współpracy biznesowej pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem. Koordynuje działania Akademii Recyklingu, która zapewnia kompleksowe kształcenie pracowników, kadry zarządzającej i innych zainteresowanych osób firm i instytucji związanych z branżą zagospodarowania odpadów, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym, a także edukację społeczeństwa w tym zakresie. Aktywnie działa w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego. Jest ekspertem już w kolejnej, trzeciej edycji programu Climate Leadership organizowanym przez UNEP/GRID-Warsaw Centre. Jako ekspert bierze udział w konsultacjach i opiniowaniu aktów prawnych, strategii, planów związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami.  

👉 dr hab. Tomasz Piekot – językoznawca, komunikolog, popularyzator nauki, nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor książek na temat dyskursu medialnego oraz poradników z zakresu sztuki pisania. Od 2012 roku kieruje Pracownią Prostej Polszczyzny UWr, która wspiera firmy i urzędy w upraszczaniu trudnych tekstów oraz przyznaje certyfikaty prostego języka. Obecnie prowadzi badania dotyczące metod upraszczania tekstu. 

👉 Patryk Strzałkowski – dziennikarz portalu Gazeta.pl od 2015 roku, gdzie odpowiada za międzyredakcyjny Green Desk oraz serwis Zielona.Gazeta.pl. Specjalizuje się w tematyce klimatu i środowiska oraz tematach zagranicznych. Autor m.in. cyklu Piątki dla klimatu, reportaży z Bliskiego Wschodu i innych części świata. Prowadzący w programie Poranna rozmowa Gazeta.pl (wcześniej Zielony Poranek). Absolwent dziennikarstwa na UAM w Poznaniu oraz Polskiej Szkoły Reportażu. Członek Oxford Climate Journalism Network. Laureat nagrody „Dziennikarz dla planety”, przyznanej w ramach nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego w 2023 roku. 

=========

O Obliczach katastrofy:
Cykl spotkań i dyskusji wokół najbardziej palących problemów związanych z katastrofą ekologiczną, w których punktem wyjścia do dyskusji zawsze są książki. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych i wpływu człowieka na środowisko, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz podjęcie dyskusji na temat działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Zaproszeni pisarze, publicyści, socjolodzy, aktywiści, eksperci i obserwatorzy zmian w obszarze środowiska rozmawiają m.in. na temat wyczerpujących się zasobów wody pitnej i konfliktów o wodę, kryzysu migracyjnego, zawłaszczania ziemi, energii i surowców, nadprodukcji, kryzysu żywnościowego i nadmiernej konsumpcji czy wykluczenia społecznego i komunikacyjnego.

Cykl Oblicza katastrofy jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.