Aktualności

Oblicza katastrofy #9. Kryzys migracyjny. Wyzwania i zagrożenia

01.09.2023

Cytując redaktora naczelnego „Le Monde diplomatique” Przemysława Wielgosza, który ostatnio przytoczył wyniki badań opublikowanych przez Uppsala Conflict Data Program: „w ciągu ostatnich 10 lat podwoiła się liczba osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Tym samym wynosi ona 100 mln. Tymczasem zaledwie od 2020 r. podwojeniu uległa liczba osób potrzebujących pomocy, co oznacza, że szacuje się ją na 340 mln. Przy czym około 80% z nich potrzebuje pomocy z powodu ucieczki przed konfliktami zbrojnymi”. Podane dane dotyczą jedynie migracji spowodowanych toczącymi się wojnami. Jest jednak cały szereg innych czynników powodujących, że ludzie chcą lub muszą opuszczać miejsca, w których żyją.

Jak obecnie kształtuje się sytuacja związana z kryzysem migracyjnym i jaka jest jego specyfika? Jakie są w tej chwili największe zagrożenia związane z tym kryzysem, także w kontekście kryzysu klimatycznego? Przed jakimi wyzwaniami stoi Polska i świat? I co możemy prognozować na przyszłość w tej kwestii?

W spotkaniu dotyczącego kryzysu migracyjnego i uchodźczego wezmą udział prof. dr hab. Patrycja Matusz z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz reporterka i badaczka Anna Mikulska. Rozmowę poprowadzi redaktor Marcin Żyła.

📌Czas: wtorek 19 września, godz. 19.00
📌Miejsce: Klub Proza | Wrocławski Dom Literatury (Przejście Garncarskie 2, wrocławski Rynek)

📺Spotkanie będzie transmitowane także online. Obejrzeć będzie je można na facebookowych stronach Wrocławskiego Domu Literatury, Klubu Proza i Wrocławia Miasta Literatury UNESCO.

Wstęp wolny!

📚prof. dr hab. Patrycja Matusz – politolożka, prorektorka ds. projektów i relacji międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, badaczka zajmująca się kwestiami migracji międzynarodowej, zarządzania migracjami, integracją imigrantów i edukacją międzykulturową. Członkini Rady Naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) zajmującego się m.in. prowadzeniem badań dotyczących migracji.

📚Anna Mikulska – dziennikarka i badaczka. Zajmuje się tematami związanymi z prawami człowieka, głównie migracjami i uchodźstwem. Autorka reportaży m.in. z Lampedusy, irackiego Kurdystanu czy Hiszpanii. Przez rok monitorowała sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce, w ramach projektu badawczego Amnesty International. Laureatka konkursu Festiwalu Wrażliwego. Współtworzy projekt reporterski „Historie o Człowieku”.

📚Marcin Żyła – dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”. Od początku europejskiego kryzysu migracyjnego w 2014 r. zajmuje się głównie tematyką związaną z uchodźcami i migrantami. W „Tygodniku” ukazywały się jego reportaże z Ugandy, Ghany, Libanu, Lampedusy, Bałkanów i Niemiec, a także komentarze i rozmowy z polskimi oraz zachodnimi badaczami migracji. Autor książki Exodus. Reportaż o uchodźcach i migracji (Wydawnictwo Znak).

O Obliczach katastrofy:
Cykl spotkań i dyskusji wokół najbardziej palących problemów związanych z katastrofą ekologiczną. Celem projektu jest poszerzanie wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych i wpływu człowieka na środowisko, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz podjęcie dyskusji na temat działań w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Zaproszeni pisarze, publicyści, socjolodzy, aktywiści, eksperci i obserwatorzy zmian w obszarze środowiska rozmawiają m.in. na temat wyczerpujących się zasobów wody pitnej i konfliktów o wodę, zawłaszczania ziemi, energii i surowców, nadprodukcji, kryzysu żywnościowego i nadmiernej konsumpcji czy wykluczenia społecznego i komunikacyjnego.

Cykl Oblicza katastrofy honorowym patronatem objął Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
Partnerzy: Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, Radio RAM i wroclaw.pl