Aktualności

Wrocławski Program Wydawniczy: startuje nabór dla autorów i autorek

15.04.2021

Rusza ponownie ścieżka dla autorów Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Pierwszy w 2021 roku nabór dla pisarzy i pisarek oraz tłumaczy i tłumaczek rozpocznie się 15 kwietnia. Organizowana przez Strefę Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury inicjatywa jest dla autorek i autorów nie tylko szansą na wsparcie finansowe, ale i promocję ich twórczości.

Nabór dla wrocławskich autorów i autorek po raz pierwszy został ogłoszony w maju 2020 roku jako sposób, by wesprzeć lokalne środowisko literackie w niezwykle trudnym czasie pandemii.Ścieżka dla autorów nie jest jednak jedynie konkursem grantowym, ale teżunikatowym sposobem promocji twórczości literackiej. Jej fundamentem stanie się swoisty „bank wrocławskiej literatury” – rodzaj pisarskiego portfolio, wizytówka literackiego środowiska Wrocławia. W roku 2020 w programie wzięło udział aż 48 pisarzy i pisarek, tłumaczek i tłumaczy.

Łączna pula środków, które zostaną przyznane w 2021 roku wynosi 63 800 złotych, a jednorazowa pomoc dla jednego wnioskodawcy wyniesie niezmiennie 2200 złotych brutto. W naborze mogą wziąć udział twórczynie i twórcy, którzy, w ciągu ostatnich pięciu lat, wydali książkę prozatorską, poezję, dramat, komiks, powieść graficzną czy tłumaczenie tekstu literackiego LUB opublikowali co najmniej pięć tekstów prozatorskich, poetyckich, dramatycznych, komiksowych
w czasopismach bądź antologiach ALBO są członkami jednej z organizacji zrzeszających literatów czy tłumaczy.

Twórczynie i twórcy należący do jednej (lub więcej) z powyższych grup, zgłaszając swój akces do programu, muszą spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze uczestnicy i uczestniczki ścieżki dla autorów zobowiążą się do powierzenia organizatorom na podstawie niewyłącznych licencji fragmentów swojej niepublikowanej twórczości. Po drugie, program jest skierowany do pisarzy i tłumaczy wrocławskich, co weryfikowane będzie miejscem rozliczania podatku dochodowego – jeśli mieszkający bądź pracujący we Wrocławiu autor nie jest wrocławskim podatnikiem, będzie mógł się jako taki zarejestrować nawet w trakcie naborów. Z udziału w ścieżce dla autorów Wrocławskiego Programu Wydawniczego wyłączone są osoby, które: w ostatnich trzech miesiącach osiągnęły bądź przekroczyły sumę zarobków wynoszącą trzykrotność średniej krajowej brutto (czyli 16 707 zł), są stypendystami Gminy Wrocław oraz te, które brały udział w poprzednich naborach, ale nie wywiązały się z regulaminowych zobowiązań.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin składania wniosków znajdują się TU