Aktualności

6. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius (dzień 3)

20.05.2021

Trzeci dzień 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius rozpoczął się od rozmowy z bułgarskim pisarzem Georgim Gospodinowem. Laureat Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus z 2019 roku opowiadał o powieści Fizyka smutku (za którą otrzymał Angelusa), acz głównie jednak – gdyż, jak sam stwierdził, jest w pierwszej kolejności poetą – o wyborze poezji Koniec Minotaurów. Zapowiedział też polską premierę swojej kolejnej powieści. Rozmowę poprowadził Maciej Robert, a przetłumaczył Krum Krumov.

Drugie poniedziałkowe spotkanie dotyczyło opublikowanej w maju przez Wydawnictwo Warstwy najnowszej książki poetyckiej Małgorzaty Lebdy Mer de Glace. Laureatka Nagrody Literackiej Gdynia opowiadała Justynie Sobolewskiej m.in. o swoich poszukiwaniu nowego głosu poetyckiego przy pisaniu Mer de Glace i wpływie pandemii na pracę nad książką.

Trzeci dzień Festiwalu zakończyliśmy kolejną debatą poświęconą Tadeuszowi Różewiczowi. W spotkaniu pt. „Różewicz aktualny” uczestniczyli: Wojciech Bonowicz, Darek Foks i Urszula Zajączkowska. Poetka i poeci próbowali odpowiedzieć na pytanie o aktualność twórczości autora Niepokoju i jej wpływ na ich własną twórczość, dyskutowali też o wątkach religijnych w jego poezji i niezgodzie na szufladkowanie. Rozmowę poprowadził wybitny różewiczolog Andrzej Skrendo.

Projekt Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius 2020-22 dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.