Aktualności

Wieczór poetycki Uładzimira Niaklajeua | Dzień Wolności Niepodległej Białorusi

21.03.2023

DZIEŃ WOLNOŚCI to nieuznawane przez rząd Aleksandra Łukaszenki święto Narodu Białoruskiego. Upamiętnia ono powstanie niepodległego państwa białoruskiego po podpisaniu traktatu brzeskiego, na mocy którego 25 marca 1918 roku oficjalnie ogłoszono powstanie niezależnego państwa – Białoruskiej Republiki Ludowej. Dzień Niepodległości Białorusi obchodzony jest 25 marca przez białoruską opozycję, jednocześnie jest on okazją, by społeczeństwo białoruskie mogło zademonstrować swój sprzeciw wobec nielegalnego i utrzymywanego przez Rosję reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Właśnie 25 marca 2023 zapraszamy do Prozy, klubu Wrocławskiego Domu Literatury, na wieczór poetycki Uładzimira Niakliajeua, białoruskiego poety i opozycjonisty, który w wyniku prześladowań przez białoruski reżim zmuszony był opuścić swoją ojczyznę. Niaklajeu przebywa we Wrocławiu jako stypendysta Programu Rezydencyjnego Międzynarodowej Sieć Miast Schronienia ICORN (International Cities of Refuge Network), którego operatorem jest Wrocławski Dom Literatury.

Wiersze autora w języku polskim przeczyta Dariusz Maj.

Czas: sobota 25 marca, godz. 18.30
Miejsce: Proza | Wrocławski Dom Literatury (Przejście Garncarskie 2)

Wstęp wolny

Na spotkanie zapraszają Wrocławski Dom Literatury oraz Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”

Więcej o bohaterze wieczoru:
Uładzimir Niaklajeu – poeta, prozaik, tłumacz, działacz społeczno-polityczny. Urodzony 11 lipca 1946 roku w miejscowości Smarhoń na Grodzieńszczyźnie. Lata dziecięce spędził w Krewie znanej z podpisania w tym mieście w 1385 Unii Krewskiej, co nie pozostało bez wpływu na tematykę jego twórczości. Uczył się w mińskim technikum elektrotechnicznym. Potem w Instytucie Literackim w Moskwie oraz na Wydziale Filologicznym Mińskiego Instytutu Pedagogicznego. Pracował jako telegrafista, mechanik radiowy, dziennikarz, prezenter telewizyjny, redaktor. Redagował pismo „Krynica” oraz gazetę „Litaratura i mastactva” („Literatura i Sztuka”). Jest laureatem wielu nagród krajowych i międzynarodowych. W 2012 roku nominowany do Nagrody Nobla przez Białoruski PEN Center i Związek Pisarzy Białoruskich.

W 1999 roku Niaklajeu został zmuszony do opuszczenia Białorusi z powodów politycznych. Mieszkał i pracował w Polsce i Finlandii. W 2004 roku wrócił do ojczyzny. W latach 1998-2001 był przewodniczącym Związku Pisarzy Białoruskich, a także prezesem Białoruskiego PEN Center (2005-2009). Wystartował w wyborach prezydenckich w 2010 z ramienia Republiki Białoruś. W dniu wyborów został dotkliwie pobity przez specjalną jednostkę milicji, a następnie uprowadzony ze szpitala przez funkcjonariuszy białoruskiego KGB i osadzony w więzieniu. Amnesty International uznała Uładzimira Niaklajeu za więźnia sumienia.

Swoje więzienne doświadczenia Uładzimir Niaklajeu wykorzystał do napisania tomiku wierszy Listy da Woli (wiersze i poemat), wydanego w Wilnie w 2011, a także powieści Automat do napojów z syropem i bez, przetłumaczonej na język polski i uhonorowanej Nagrodą im. Jerzego Giedroycia. Jego najważniejsze dzieła ostatnich lat to powieść Hej Ben Hinnom (pol. Ognista gehenna) oraz dramaty historyczne Giedymin i Jagiełło.

W ramach obchodów Dnia Wolności Niepodległej Białorusi odbędą się jeszcze:
24 marca 2023 r.
16.00 – Debata „Z widokiem na Białoruś” z udziałem Alaksandra Milinkiewicza, Uładzimira Niaklajeua i Mikołaja Iwanow
Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu (Widok 10)

25 marca 2023 r.
16.00-18.00 – przemarsz z Placu Wolności na wrocławski Rynek
od plac Wolności https://goo.gl/maps/9b3TKakJ7a1VRFkF7
do Pręgierz, Rynek https://goo.gl/maps/ai3NNks9SLtkmq3i7

20.00 – koncert DZIEŃ WOLNOŚCI NIEPODLEGŁEJ BIAŁORUSI w Starym Klasztorze
Więcej informacji na wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/713407220337539

Wydarzenia organizowane we współpracy z partnerami: Wrocławski Dom Literatury, Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, Суполка Беларусаў Уроцлава – Stowarzyszenie Białoruski Związek Solidarności, Stary Klasztor, Fundacja „Za Wolność Waszą i Naszą”.